Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt vzdělávání pracovníků cestovního
ruchu v oblasti wellness

Obsah kurzu

Teoretická výuka směřuje především k pochopení principu zakládání a fungování wellness provozů s důrazem na jejich fungování v rámci hotelového provozu. Obsahová náplň této části vychází ze čtyř základních zdrojů. Prvním z nich je program bakalářského studia VŠTVS, obor Kondiční a sportovní specialista, druhým je obsahová náplň rekvalifikačních kurzů, které VŠTVS pořádá. Třetím zdrojem jsou podobné programy, které fungují v Kanadě. Posledním zdrojem jsou výsledky dotazování, které VŠTVS provedla v pražských hotelích.

Praktická výuka vychází z projektu bakalářského studia VŠTVS, obor Kondiční a sportovní specialista a obsahuje především praktické dovednosti činností, které jsou běžnou součástí wellness provozů v hotelových zařízeních - fitness, aerobní cvičení, masáže, zdravotní cvičení. K jejich pochopení je třeba probrat základy anatomie, fyziologie a kineziologie. Na většinu praktické výuky budou studenti rozděleni na dvě skupiny.

Vzájemným doplňováním teoretické a praktické výuky dojde ke komplexnímu vyškolení pracovníků, kteří budou moci nastoupit nejen na manažerské posty wellness center, ale budou moci zajistit i praktické činnosti.

Nedílnou součástí kurzu bude i seznámení s novými trendy v oblasti vellness včetně prezentace výrobků, které lze pro oblast wellnes využít.

Na přípravě projektu se výrazně podílela dr. Ludmila Vacek, která má zkušenosti s podobnou výukou v Kanadě a v projektu bude garantovat obsah wellness částí a bude i přednášet a povede workshopy. Zde najdete její životopis.

Studiem programu Management Wellness Center student získá ucelený náhled na mezinárodní i národní vývoj, včetně porozumění současným trendům v oblasti služeb pro zlepšení zdraví a životního stylu. Získané znalosti principu úspěšného managementu, tvorby a realizace komplexních programů a marketingu jsou rozšířeny o praktické aplikace základních principů v prostředí hotelových center a dalších wellness zařízení nabízejících tyto služby.

Předměty a počty hodin
 Předmět Počet
hodin
Počet
kreditů
Ukončení
Anatomie 17 4 Z,Zk
Didaktika TV - služby a tvorba programu 18 4 Z,Zk
Fyziologie 14 3 KZ
Komunikace a rétorika - lidské pracovní zdroje 30 3 KZ
Management 20 3 Z,Zk
Marketing 24 3 KZ
Obecná psychologie 20 4 Z,Zk
Pedagogika 12 3 KZ
Právo a sport + právo a provoz 16 3 Z,Zk
Praxe průběžná I., II. 8 8 Z,Z
Projektování a organizace sportovní akce - strategické plánování 20 3 Z,Zk
Regenerace a hygiena sportovce - služby a tvorba programu 10 2 Z
Sportovní a rekondiční masáž I. 26 3
Výstavba a provozování sportovních zařízení 28 3 KZ
Základy ekonomie a ekonomiky 14 3 Z,Zk
Základy první pomoci 14 3 KZ
Zdravotní tělesná výchova I. 14 4 Z,Zk
 Celkem 305 59

Učební plány projektu

Další informace budeme doplňovat.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.