Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt vzdělávání pracovníků cestovního
ruchu v oblasti wellness

Rozvrh hodin


Termíny výuky:
 • 18. - 22. 10. 2006
 • 22. - 26. 11. 2006
 • 17. - 21. 1. 2007
 • 28.3. - 1. 4. 2007
 • 23. - 27. 5. 2007
 • 13. - 17. 6. 2007
 • 5. - 9. 9. 2007

 • Výuka obvykle probíhá od 8,30 hodin a končí mezi 16,00 a 17,00 hodin.

  OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z ANATOMIE (MUDr. Čermák)

  1. Páteř (stavba, zakřivení, pohyblivost), hluboké svaly zádové
  2. Kostra hrudníku, pohyby žeber při dýchání, hluboké svaly hrudní
  3. Lebka, její spojení s páteří, svaly hlavy a krku
  4. Ramenní pletenec, svaly ovládající postavení lopatky a pohyb ramene
  5. Kloub ramenní (stavba, pohyblivost), svaly kolem ramenního kloubu
  6. Kloub loketní, pohyby předloktí, ohýbači a natahovači lokte
  7. Kostra předloktí a ruky, klouby zápěstní, svaly předloktí a ruky
  8. Pánev (skladba, spojení, pánevní sklon), svaly břišní
  9. Kloub kyčelní (stavba, pohyblivost), svaly ovládající pohyby v kyčli
  10. Kosti bérce a jejich spojení, svaly na přední a zadní straně bérce
  11. Klouby hlezenní, kostra a svaly nohy, klenba nožní
  12. Stavba a funkce kůže a přídatných orgánů kožních
  13. Obecná stavba nervové soustavy, čidla (vč.smyslových orgánů)
  14. Páteřní mícha, nervy míšní, inervace svalu
  15. Nižší oddíly mozku a nervy mozkové, přední mozek, řízení pohybů
  16. Dýchací ústrojí, ventilace plic a výměna plynů v plicích
  17. Stavba a funkce jednotlivých oddílů trávicího traktu
  18. Stavba a činnost jater, přeměna látek a energií, termoregulace
  19. Močové ústrojí (stavba a funkce ledvin a močových cest)
  20. Pohlavní ústrojí muže a ženy, vývoj zárodku a plodu
  21. Žlázy s vnitřní sekrecí, hormonální regulace tělesných funkcí
  22. Krev, krevní cévy a krevní oběh, mízní soustava
  23. Stavba a činnost srdce, projevy srdeční činnosti

  Požadavky ke zkoušce z Obecné psychologie (dr.Šauerová)
  1. zkouška proběhne formou písemného testu - cca 10 otázek
  2. témata-okruhy:

 • Základní psychologické disciplíny
 • základní psychologické směry (nativistické, enviromentalistické, interakcionalistické)
 • psychologické metody (způsoby získání informací)
 • psychologická metodologie (závislé a nezávislé proměnné)
 • psych. procesy- vnímání, myšlení, paměť a zapomínání, učení, průběh senzomotorického učení
 • psych. stavy - pozornost
 • osobnost- základní definice, temperament


 • Doporučená literatura:
 • Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál 1999
 • Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha, UK 1993
 • Vágnerová Marie: Úvod do psychologie, vydalo Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy Praha 1997
 • Hartl Pavel: Psychologický slovník, vydal Jiří Budka, Praha 1993
 • Časopisy: Učitelské listy
 • Otázky ke zkoušce z ekonomie (ing. Neuwirth)

  1. Nabídka, pojem a popis vzniku, zákon nabídky, determinanty nabídky a pojem elasticita nabídky.
  2. Poptávka, pojem a popis vzniku, zákon poptávky, determinanty poptávky a pojem elasticita poptávky.
  3. Trh, jeho pojem, rovnovážný bod, rovnovážná cena,cenová regulace.
  4. Komparativní výhoda, výhodnost obchodu, změny dovozu a domácí nabídky při nižší světové ceně než je cena domácí.
  5. Trh dokonalé konkurence, volný přístup na trh dokonalé konkurence a odchod z něj, tři druhy zisku a jejich vliv na odchod z trhu.
  6. Trh nedokonalé konkurence, pojem, jeho druhy, chování účastníků na trhu nedokonalé konkurence (cenová diskriminace apod.).
  7. Podnik, pojem, druhy podniků z hlediska postavení vlastníků v nich, dělení ziskuý a jeho zdanění.
  8. Živnostenské podnikání, druhy živností, registrace živnostenského podnikání a povinnosti živnostníka.
  9. Majetek podniku, jeho dělení, význam odepisování majetku a způsoby jeho oceňování a evidence.
  10. Náklady a výnosy podniku, jejich členění, srovnání s výdaji a příjmy FO, bod zvratu.
  11. Kalkulace, její význam a užití, přirážková metoda a souvislost s jednotlivými druhy nákladů.
  12. Mzdy, jejich dělení, výše a druhy odvodů z mezd na konkrétní účely, výpočet mzdy.
  13. Výpočet příkladu kalkulace přrážkovu metodou.
  14. Výpočet mzdy a popis dokladů, které při něm zaměstnanvatel užívá.
  15. Hrubý domácí produkt, pojem tři způsoby výpočtu, státní rozpočet, pojem, jeho výše a užití.
  16. Nezaměstnanost a Inflace, pojem a způsob výpočtu, jejich druhy, možnosti jejch snižování a souvislost s produkční mezerou.

  Další informace budeme průběžně uveřejňovat.

  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.