Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt vzdělávání pracovníků cestovního
ruchu v oblasti wellness

Partneři projektu

Tento projekt realizuje VŠTVS PALESTRA bez partnerů.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.