Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt vzdělávání pracovníků cestovního
ruchu v oblasti wellness

Publicita

Informace o projektu byla uveřejněna v tištěné verzi Zpravodaje Asociace pracovníků v regeneraci v lednovém čísle. APR 1APR 2APR 3.

V letním dvojčísle časopisu "Moje Generace" (červen - červenec, 21/IV.) vyšel velký rozhovor na dvě strany s dr. Vackovou, která je členem projektového týmu a zároveň odborným garantem jedné z části výuky, v programu bude i přednášet. Na rozhovor se podívejte tady.

Ve dnech 5. - 8. 10. proběhl ve Veletržním areálu Letňany veletrh Wellness - Balena. Palestra měla na tomto veletrhu svůj stánek, kde mimo své další aktivity propagovala i tento projekt foto 1, foto 2, foto 3.

V časopise Moje generace, který se zabývá zdravým životním stylem a jedním z mála časopisů, který se specializuje na wellness a lázeňství, vyšel velký inzerát s informací o tomto programu titulní list Moje generace, inzerce Moje generace

V listech Prahy 14 vyšel dlouhý článek o Palestře, je zde i informace o projektech - podívejte se zde článek Listy Prahy 14

V rámci zakončení kurzu proběhnou 3 setkání členů projektového týmu, studentů, lektorů, pozvaných hostů a novinářů. Na prvních dvou budou úspěšným absolventům předána i Osvědčení o absolvování jednoho roku Celoživotního vzdělávání a další Osvědčení, na která mají nárok.

První setkání proběhlo v pátek 5.10. v rámci Veletrhu Wellness a Balnea.

Druhé setkání proběhlo v pondělí 12.11. v restauraci Léta Páně v Praze 9-Dolních Počernicích. Fotografie ze setkání jsou zde:

  

  

Třetí, závěrečné, setkání je připraveno na úterý 18.12.

Informace o publicitě budou doplňovány postupně.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.