Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt vzdělávání pracovníků cestovního
ruchu v oblasti wellness

Přihláška

Ke studiu se mohou přihlásit zájemci se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky se nekonají.

Přihlášku najdete zde.

Přihlášku doplňte:
- ověřenou kopií maturitního vysvědčení
- potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.