Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt vzdělávání pracovníků cestovního
ruchu v oblasti wellness

Stručný obsah projektu

Projekt má umožnit vzdělání, popř. další vzdělání pracovníkům wellness center, které jsou součástí hotelových provozů v Praze.

Významný podíl cestovního ruchu na ekonomickém a společenském vývoji a zaměstnanosti v Praze a okolí je všeobecně znám. Nárůst o 3,1% (informace HSMAI) v první polovině 2004 je povzbuzující - sám o sobě ale nezaručuje trvalý trend. Současně také dochází k posunu zákaznického chování, které klade nové nároky na marketingovou strategii, propagaci a konkurenční boj. Dnešní hotelový zákazník vyžaduje nejen kvalitní ubytování a stravování, ale i možnost k relaxaci, cvičení i poskytování dalších "welllness" služeb, které mu umožní péči o zdraví, dobrý vzhled i fyzickou kondici i během cestování.

Manažerům velkých hotelů je dnes všeobecně známo, že na světovém hotelovém trhu je samozřejmostí v menší či větší míře welness služby hotelovým hostům nabízet ve vlastním zařízení. Tyto služby, pokud kapacita vyhovuje pak mohou byt nabídnuty i dalším externím zákazníkům např. ve formě klubového členství.

V celosvětovém měřítku jsou dnes hotelová wellness centra, též známá pod názvem "Day Spa" nejrychleji rostoucím segmentem rekreačního turismu a jednou z nejdůležitějších součástí konkurenční nabídky.

Tento fakt přináší nejen nové nároky na specifická zařízení a služby, ale i nový přístup k hotelovému zákazníku, vyžadující i nový trénink manažerů a zaměstnanců těchto zařízení. Úspěšný manažer musí rozeznat co zákazníci chtějí a poskytnout takové služby, které vychází vstříc jejich potřebám. Musí rozeznat zaměstnance, kteří nejen dokáží dokonale technicky zvládnou celý rozsah poskytované služby, ale současně dokáží být pro zákazníka konsultantem - partnerem, který dovede zákazníka k rozhodnutí, které vyhovují jeho potřebám. Spokojený zákazník samozřejmě znamená opakovaný prodej wellness služeb. Cílem navrhovaného programu je připravit manažery WELLNESS CENTRA, kteří dokážou tento náročný úkol plnit a zaručí kvalitu služeb splňující evropský a celosvětový standart v tomto rostoucím odvětví turistiky.

Projekt vznikl také na základě předchozích zkušeností, protože je zřejmé, že:
- komplexně proškolený zaměstnanec má daleko větší šanci na uplatnění na trhu práce, protože je podstatně více využitelný
- manažerské vzdělání kombinované s praktickými dovednosti umožňuje zaměstnat takového člověka i v menších provozech kde pro jednotlivé specializace není uplatnění
- po dokončení dvouletého projektu může absolvent nastoupit do třetího ročníku bakalářského studia a získat tak titul Bc.

Stálý zájem ze strany pražských hotelů o absolventy všech kurzů ATVS ukazuje potřebnost odborného personálu pro tento typ provozů. Většina těchto wellnes center vyžaduje komplexně vyškolené absolventy.

Pravidla pro účast v pilotním kurzu:
Tento projekt je podporován prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy, proto je podmínkou účasti v programu trvalé bydliště nebo zaměstnání na území Hlavního města Prahy. V případě, že tuto podmínku nesplňujete, je vaše účast možná, ale je třeba se přihlásit prostřednictvím stránek Celoživotního vzdělávání. V tomto případě ale musíte zaplatit školné i na první rok Celoživotního vzdělávání.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.